ציוריו של אסף רומאנו הם תולדה של חיפוש המתמשך זה כבר מעל שני עשורים בניסיון, לאפשר לבלתי ניתן לתפיסה בשום אופן אחר, להתבטא וזאת מתוך התכחשות עקשנית ומתמדת לסגנון, אך יותר מכך, בחתירה מתמדת לברורה של מהות.
העשייה מאופיינת בתשומת לב והתמסרות לשלש ישויות גדולות:  חוץ, פנים, ציור.